LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte" 30 gadu jubilja

LU rektors M. Auziņš pasniedz atzinības rakstu agronomei R. Strakšei

Šajā attēlā:
Komentāri
Powered by JomSocial